Als het verzonnen was, zou niemand het geloven. Maar het is echt gebeurd. De werkelijkheid kan fantastischer zijn dan de verbeelding.


Frederik & Galama laat het bizarre levensverhaal van Nobelprijswinnaar Fritz Haber zien. Deze joods-Duitse chemicus is de uitvinder van de kunstmest, maar ook de ontwikkelaar van het eerste massavernietigingswapen: het gifgas.


Hoe is het mogelijk dat iemand zonder ooit gewetenswroeging te krijgen jaren werkt aan een manier om binnen de kortste tijd, zo goedkoop mogelijk zoveel mogelijk mensen om te brengen. Over die dilemma’s gaat De Uitvinder. Dat doet denken aan Auschwitz... Maar dat is een ander verhaal. Of toch niet?


Het stuk is een theatrale biografie over het leven van Fritz Haber.

Spel en concept: Victor Frederik

Regie: Laetitia Galama


Een productie van Stichting kleine Kunsten